Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Guesthouse Borealis Oy
Asemieskatu 1, 96100 Rovaniemi
+358 44 3131 771
info@guesthouseborealis.com
1933739-1

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja varatessaan huoneita tai huoneistoja Guesthouse Borealis Oy Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat sesongin mukaan. 

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin huoneisiin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Ajalla 1.12.2023 – 31.3.2024

 • Asiakas maksaa varauksen kokonaisuudessaan ja mahdollisen peruutuksen sattuessa maksua ei palauteta eli varaus on ns. Non refundable.

Ajalla 1.4.-31.10.2024

 • Asiakas voi peruuttaa varauksensa ilmaiseksi viimeistään 7 vrk ennen saapumista.

 • Asiakkaalta veloitetaan varauksen kokonaishinta, jos hän peruuttaa varauksensa 7 vrk ennen saapumista.

Ajalla 17.10-30.11.2023

 • Asiakas voi peruuttaa varauksensa ilmaiseksi viimeistään 30 vrk ennen saapumista.

 • Mikäli asiakas peruu varauksensa alle 30 vrk ennen saapumista, veloitetaan varauksen kokonaishinta.

Varauksen siirto 

 • Varausta voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää maksutta.

 • Jos varaus siirretään ajankohtaan, jossa varaushinnat ovat korkeammat (sesonki), asiakkaalta peritään varaushintojen välinen ero. 

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias perua varauksen.  Perumisesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia tehdystä peruutuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Jos asiakas saapuu aukioloajan (7.30- 21.00) ulkopuolella, hänelle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta. 

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

 • Kauppiaalla on oikeus periä vähintään 50 € korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla (koskee vain yrityksille tehtävää myyntiä)

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun

 • tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.

Lisätietoa maksupalvelusta: https://www.bambora.com/fi/fi/online/